In heel wat sectoren zorgt digitalisering voor disruptie. Zo ook voor de bouwsector. Nieuwe digitale technologieën als BIM, 3D-printing, virtuele beeldvorming, intelligente brillen, Internet of Things (IoT), geconnecteerde voertuigen op de bouwplaats of de courante toepassingen kunnen een flinke boost geven aan de productiviteit. Toch maken veel bouwondernemingen daar vandaag te weinig gebruik van.

In een recent rapport van managementconsultancybureau McKinsey wordt de bouw in Europa genoemd als een sector die achterop hinkt op het vlak van informatisering, automatisering en digitalisering. Dat heeft tot gevolg dat de productiviteit in de bouwsector nauwelijks toeneemt. Jaarlijks groeit de productiviteit in de bouw met slechts 1%, tegen 3,6% in de industrie. Zo loopt de bouwsector wereldwijd jaarlijks 1,4 miljard euro mis.

Bouwondernemingen dreigen ook de aansluiting op het online consumentengedrag te missen. Waar werkprocessen in andere sectoren de afgelopen decennia radicaal zijn gemoderniseerd, heeft de bouwsector deze vernieuwingsslag veel minder gemaakt. In vergelijking met andere bedrijfstakken, waar werkzaamheden veelal zijn geautomatiseerd, is de bouw nog steeds een arbeidsintensieve sector. Bovendien kampt de bouwsector met vergrijzing.

Gelukkig is de sector de voorbije jaren aan een inhaalbeweging begonnen, maar al te vaak blijven de inspanningen beperkt. Zo heeft 65% van de bouwbedrijven een eigen website en heeft 10% concrete plannen om er op korte termijn een te hebben. Ter vergelijking: in andere sectoren zijn bedrijven veel sterker online aanwezig met een website (80%) of social media (75%).  Digitalisering reikt uiteraard veel verder dan dat…

Behalve een website gaat digitalisering over het gebruik van mobiele toepassingen, webapplicaties en het inzetten van ERP, e-Commerce, etc.

We geven alvast 3 tips om een serieuze stap te zetten, van puur digitaliseren tot effectief transformeren.

1. Eerst digitaliseren, dan transformeren

De termen digitaliseren en digitale transformatie worden vaak door elkaar gebruikt. De digitale transformatie is veel meer dan digitaliseren alleen. Wat is het verschil?

Digitalisatie betekent dat het mogelijk is om informatie, media en bedrijfsprocessen digitaal te maken in plaats van op te slaan in analoge, fysieke vorm. Met de toename van de opslagcapaciteit is het nu eenvoudiger geworden om echt aan de slag te gaan met digitalisatie. Digitale opslag maakt bovendien gemakkelijker om verbanden te leggen, informatie te vergelijken en terug te vinden.

Bij de meeste bouwbedrijven stopt het vaak bij het digitaliseren van documenten. Om echter digitaal te transformeren, moet een bedrijf zichzelf durven heruitvinden en zijn bedrijfsprocessen aanpassen. En daar loopt het vaak mis, want door slechte manuele processen te digitaliseren of te automatiseren, krijgt men… slechte digitale processen. Een letterlijke vertaling van de huidige bedrijfsprocessen naar de digitale wereld is dus geen goed idee.

De digitale transformatie is meer een mentaliteitswijziging dan een technologische verandering. Een berg ongeordende papieren verandert niet plotseling in gestructureerde data, gewoon door deze in te scannen. Pas als men ervoor zorgt dat bij de digitalisering van een bedrijf ook de bedrijfsprocessen herbekeken en gestructureerd worden, kan een digitaliseringsproject slagen.

2. Naar een nieuwe manier van werken

Het beste bewijs dat de bouwsector in volle transformatie is, is de introductie van digitale technologiën zoals BIM. Maar bovenal gaat het over een zoektocht naar een nieuwe manier van werken. Hoe kunnen we werkprocessen op een doeltreffende manier digitaliseren? Hierbij is connectiviteit een belangrijke factor. Werken met BIM vraagt bijvoorbeeld aanzienlijk wat bandbreedte. Ook op de werven neemt die behoefte toe. Denk bijvoorbeeld aan het raadplegen van specifieke applicaties voor projectmanagement, realtime videobewaking op de werf of het doorsturen van een reeks HD-werffoto’s.

De meeste medewerkers zijn nog zeer conservatief en zien de digitalisering als een bedreiging dan als een oplossing voor hun probleem. Het is belangrijk om de mensen uit te leggen waarom ze met nieuwe tools moeten werken. Hen het nut ervan doen inzien is iets heel anders dan gewoon zeggen wat ze moeten doen. Als bedrijfsleider moet je hen overtuigen dat de tijd die ze in saaie administratieve opdrachten steken, gereduceerd kan worden. Zo komt er meer tijd vrij voor een betere dienstverlening en klantenzorg.

Een digitaliseringsproject heeft geen enkele kans op slagen als uw medewerkers – de uiteindelijke gebruikers – niet gemotiveerd zijn. Bereid hen daarom goed voor en durf te investeren in begeleiding en opleiding. Informeer hen dat er een vernieuwing aankomt en toon hen de voordelen van de nieuwe werkwijze. Op deze manier zorgt u ervoor dat iedereen gemotiveerd aan de slag gaat en uw digitaliseringsproject een succes wordt.

3. Kies een partner met verstand van zaken

Voor veel KMO’s in de bouwsector is de digitale transformatie nog een stap in het duister. Vaak draaien digitaliseringsprojecten uit op een mislukking omdat het niet goed genoeg voorbereid werd of omdat de juiste begeleiding ontbreekt. Zorg er dus altijd voor dat uw digitaliseringspartner deze begeleiding kan voorzien.

Een goede partner zal u vooraf terdege informeren en adviseren over de verschillende mogelijkheden om bepaalde bedrijfsprocessen te automatiseren en te digitaliseren.  Zo neemt u met vertrouwen een volgende stap naar een digitale transformatie.

Advies nodig?

Net als met de meeste grote buzzwords het geval is, heeft het begrip “Digitale Transformatie” voor iedereen wel een andere betekenis. Termen als Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, BlockChain, etc. worden vaak in eenzelfde adem genoemd. Die digitale en technologische vooruitgang heeft uiteraard ook een impact op uw bedrijf. Is het niet vandaag, dan zeker morgen.

Tijdswinst, klantentevredenheid en transparantie. Dat is waar digitalisering écht over gaat. Bedrijven die vandaag investeren in technologie die deze trend kan ondersteunen, zullen ook morgen nog doorgroeimogelijkheden kennen.

De hamvraag blijft: hoe zet u die technologie best in voor úw bedrijf? Heeft u niet het inzicht of de kennis?

Geen nood, op verzoek geef ik professioneel advies en begeleid ik u persoonlijk.

Vraag het aan Koen!

Koen Bauwens

Koen Bauwens

15 + 12 =

Share This