Privacy en Cookies

De website van Tournée 365 wordt beheerd door GMI group NV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of via privacy@tournee365.be.

We vinden de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Hier zijn enkele voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken:

De gegevens die u ons meedeelt
Mogelijk wordt u gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u contact opneemt met Tournée 365. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van een webformulier of zich inschrijft voor evenementen). Wij beperken de informatie steeds tot het strikt noodzakelijke voor de verwerking. U bent niet verplicht om de door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar als u ervoor kiest om dit niet te doen, zullen we in veel gevallen niet in staat zijn om te reageren op vragen die u heeft of bepaalde informatie te leveren.

De gegevens die automatisch worden verzameld
Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in ‘cookies’ opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Tournée 365 en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem 3°) de laatst bezochte internetpagina. Lees ook de informatie onder ‘Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?’.

De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld
Hierbij garanderen de commerciële partners aan Tournée 365 dat ze de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Algemene doeleinden
Uw persoonsgegevens worden verzameld om onze dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. We verzamelen ook gegevens wanneer u vrijwillig gebruik maakt van onze website om uw informatieaanvraag verder te kunnen verwerken.

Direct marketing en mededeling aan derden
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Tournée 365 hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (via ‘opt-in’) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan privacy@tournee365.be.

Ernstige overtredingen
Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang, of per ongeluk of onwettige vernietiging of beschadiging daarvan.

Tournée 365 probeert steeds uw persoonlijke gegevens correct, volledig en actueel te houden. We zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft steeds het recht om op ieder ogenblik van Tournée 365 te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en – als wij ze verwerken – om een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Tournée 365 geeft zichzelf een termijn van 1 maand na het schriftelijke verzoek van de aanvrager om deze gegevens te verstrekken.

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten rechtzetten of te laten verwijderen.

Hou er evenwel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de gerechtelijke autoriteiten. Wij zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Voor de optimalisatie van onze website kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden via het platform van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Hierbij dient aangegeven te worden dat Tournée 365 zonder berichtgeving ingegeven gegevens kan gebruiken en verwerken.

Wat met links naar andere websites?

Hoewel wij de content van alle deelnemende partners aan Tournée 365 grondig evalueren alvorens we specifieke links publiceren vanuit onze blogartikels, kan Tournée 365 niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de externe websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.tournee365.be door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Hoe blijft u op de hoogte van aanpassingen?

Tournée 365 kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op deze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd.

Hoe kan ik Tournée 365 contacteren?

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stemt u ermee in dat Tournée 365 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze kennisgeving of als u uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons via privacy@tournee365.be.