Als het aankomt op de bescherming van persoonlijke data, is GDPR (“General Data Protection Regulation”) de belangrijkste wetswijziging van de laatste 20 jaar. Zowat elk bedrijf dat persoonsgegevens van haar klanten of medewerkers beheert, heeft hier mee te maken. De kans is klein dat uw bedrijf GDPR zomaar naast zich neer kan leggen…

Bereid u tijdig voor op de impact van GDPR op uw bedrijf.

GDPR in 4 minuten…

Het is belangrijk dat iets zo ingewikkeld en complex als de komende GDPR-wetgeving op een menselijke, toegankelijke en niet paniekzaaiende manier wordt uitgelegd, zowel voor Data Subjects (u en ik) en Data Controllers of Processors (organisaties). Na vier turburlente jaren hebben de inspanningen van meerdere leden in het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie er uiteindelijk toe geleid dat er een enorme stap vooruit wordt gezet inzake de bescherming van persoonsgegevens de EU.

Op 25 mei 2018 is die nieuwe regelgeving in alle EU-landen in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen hebben vooral betrekking op het invoeren van de gevolgen van eerder ingestelde regels uit de vroegere richtlijn. Als u deze regels niet naleeft, wordt het dringend tijd om uw bedrijf in orde te krijgen. U denkt misschien dat deze nieuwe regelgeving niet van invloed is op uw bedrijf – simpelweg omdat u geen persoonlijke gegevens verwerkt? Wel, u zal verrast zijn met wat algemeen beschouwd wordt als “het verwerken van persoonlijke informatie”…

Aan de slag in 4 stappen

Er komt veel kijken bij GDPR. Hou dus uw privacy- en gegevensbeheerpraktijken tegen het licht.

Om u hierbij te helpen, kan u deze handleiding volgen, waarbij u zich richt op de volgende vier stappen:

  1. identificeren – stel vast welke persoonsgegevens u heeft en waar ze zijn opgeslagen
  2. beheren – controleer hoe persoonsgegevens worden gebruikt en benaderd
  3. beveiligen – stel beveiligingscontroles in om kwetsbaarheden en gegevensschendingen te voorkomen, te ontdekken en erop te reageren
  4. rapporteren – onderneem actie op gegevensverzoeken, rapporteer inbreuk op gegevens en bewaar vereiste documentatie

Advies nodig?

Heeft u hulp nodig in de voorbereiding die de GDPR-wetgeving op uw organisatie kan hebben? Zoekt u een technologische oplossing die voldoet aan de GDPR-eisen?

Op verzoek demonstreer ik de Microsoft-technologie, het meest betrouwbare en toekomstgerichte softwareplatform. Daarnaast heeft Microsoft een uitgebreide expertise in het beveiligen van gegevens en de bescherming van privacy.

Ik zet u graag op weg!

Vraag het aan James!

James Bridges

James Bridges

4 + 2 =

Share This